HSK POLICY

Kvalitetspolicy

Vår målsättning är att tillgodose våra kunders behov i varje enskilt objekt. Våra kunder ska kunna lita på att leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet samt att entreprenaden i övrigt är felfri vid övertagandet.

HSK´s Kvalitetssystem skall kontinuerligt uppdateras samt förbättras.

Miljöpolicy

Alla anställda på HSK Byggnads & Måleri service skall sätta miljön i centrum för vårt arbete.

Vi ska:

  • Fokusera på våra kunders miljövärderingar.
  • Minimera våra koldioxidutsläpp.
  • Internt arbeta systematiskt för att minska belastning på miljön.
  • Ha en hög kompetens att leda våra beställare till hållbara miljölösningar.
  • Kontinuerligt förbättra samt uppdatera miljösystemet.

Ta kontakt med oss för en kostnadsfri offert!

Telefon: 021-4405040
E-post: hsk@hskbyggnads.se

Vi innehar:

  • F-skattesedel
  • Ansvarsförsäkring
  • ROT-avdrag

Samarbetspartners